Overzicht colleges / lessen Tijdens dit college ga je verder met de opdracht uit college 6. Oefentoets Dag-opdracht

Share Button

Overzicht colleges / lessen Dit college bevat geen nieuwe theorielessen. Tijdens de instructieles werken jullie aan een opdracht. Opdracht beschrijving Plattegrond Doorsnede watergang  Introductie opdracht Toelichting bij vraag 1 Toelichting bij vraag 5 Toelichting bij vraag 6 en 7 Toelichting …

Water II : college 6 Watersysteem polder 1 Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen Grondwater : introductie 1 en 2. Nortier 11.1 blz 447 Grondwaterstroming  Rekenen aan drainage Wet van Darcy. Nortier 11.2 blz 448 Opbolling. Nortier 11.4 blz 454 Afvoercapaciteit drainage Bergingscoëfficiënt Opdrachten in klas Oefening drainage Uitwerking oefening …

Water II : college 5 drainage grondwater Read more »

Share Button

 Overzicht colleges / lessen  Lange / korte  en volkomen / onvolkomen Overlaten. Nortier 7.2 (blz 271) , 7.3 en 7.4  Meetschotten. Nortier 7.5 blz 280  Normaalvergelijking. Nortier 2.9 blz 44  Gekromde stroomlijnen bij overlaten. Nortier 2.10 blz 49 Schieten en …

Water II : college 4 Overlaten en stuwen Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen Hydraulische Straal. Nortier 2.11 blz 51 Laminaire en turbulente stroming. Nortier 2.13 blz 57 Energieverhang Wrijvingsverlies volgens Darcy-Weisbach. Nortier 4.2 blz 142 Wrijvingsverlies volgens Chézy. Nortier 5.5 blz 189 Coëfficiënt van Chézy. Nortier 5.5 blz 189 …

Water II : college 3 Dimensioneren watergangen Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen boek: Nortier, I. W., & Koning, P. . (1994). Toegepaste vloeistofmechanica: Hydraulica voor waterbouwkundigen. Houten: Stam Techniek. Wet van Pascal.  Nortier 2.1  blz 20. Continuiteitswet Q=v*A. Nortier 2.6 blz 35 Stroomlijnen. Nortier 2.6 en  2.7 blz 37 …

Water II : college 2 Wet van Bernoulli Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen Online documenten waar in dit college naar verwezen wordt: Nationaal Bestuursakkoord Water NIEUWE NEERSLAGSTATISTIEK VOOR WATERBEHEERDERS Uitwerking neerslagpatronen STOWA Opzet van de cursus Water II Intro kringloop  Waterbalans  Neerslag en verdamping in Nederland: Algemeen  Eisen volgens nationaal bestuursakkoord water …

Water II : college 1 Introductie Read more »

Share Button

Opgave  Wrijvingsfactor is 0,02. Afrondingsstraal van de bochten is 0,60 m. Bereken debiet Teken H en p.n. lijn Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave  Definieer de afvoercoëfficiënt van de betonnen duiker met haakse vleugelmuren. Hoe groot is de afvoercoëfficiënt, als voor de betonconstructie geldt: λ=0,0167? Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave  In de grote reservoirs 1 en 2 wordt de waterstand constant op de aangegeven peilen gehouden. Men wil het debiet door de betonbuis met een diameter van 0,40 m en een wrijvingsfactor 0,0174 bepalen door gebruik te maken van …

Nortier 4.18.3 Read more »

Share Button