Lessen Opdrachten in klas Dag-opdracht

Share Button

Overzicht colleges / lessen Tijdens dit college ga je verder met de opdracht uit college 6. Oefentoets Dag-opdracht

Share Button

Overzicht colleges / lessen Dit college bevat geen nieuwe theorielessen. Tijdens de instructieles werken jullie aan een opdracht. Opdracht beschrijving Plattegrond Doorsnede watergang  Introductie opdracht Toelichting bij vraag 1 Toelichting bij vraag 5 Toelichting bij vraag 6 en 7 Toelichting …

Water II : college 6 Watersysteem polder 1 Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen Grondwater : introductie 1 en 2. Nortier 11.1 blz 447 Grondwaterstroming  Rekenen aan drainage Wet van Darcy. Nortier 11.2 blz 448 Opbolling. Nortier 11.4 blz 454 Afvoercapaciteit drainage Bergingscoëfficiënt Opdrachten in klas Oefening drainage Uitwerking oefening …

Water II : college 5 drainage grondwater Read more »

Share Button

 Overzicht colleges / lessen  Lange / korte  en volkomen / onvolkomen Overlaten. Nortier 7.2 (blz 271) , 7.3 en 7.4  Meetschotten. Nortier 7.5 blz 280  Normaalvergelijking. Nortier 2.9 blz 44  Gekromde stroomlijnen bij overlaten. Nortier 2.10 blz 49 Schieten en …

Water II : college 4 Overlaten en stuwen Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen Hydraulische Straal. Nortier 2.11 blz 51 Laminaire en turbulente stroming. Nortier 2.13 blz 57 Energieverhang Wrijvingsverlies volgens Darcy-Weisbach. Nortier 4.2 blz 142 Wrijvingsverlies volgens Chézy. Nortier 5.5 blz 189 Coëfficiënt van Chézy. Nortier 5.5 blz 189 …

Water II : college 3 Dimensioneren watergangen Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen boek: Nortier, I. W., & Koning, P. . (1994). Toegepaste vloeistofmechanica: Hydraulica voor waterbouwkundigen. Houten: Stam Techniek. Wet van Pascal.  Nortier 2.1  blz 20. Continuiteitswet Q=v*A. Nortier 2.6 blz 35 Stroomlijnen. Nortier 2.6 en  2.7 blz 37 …

Water II : college 2 Wet van Bernoulli Read more »

Share Button

Overzicht colleges / lessen Online documenten waar in dit college naar verwezen wordt: Nationaal Bestuursakkoord Water NIEUWE NEERSLAGSTATISTIEK VOOR WATERBEHEERDERS Uitwerking neerslagpatronen STOWA Opzet van de cursus Water II Intro kringloop  Waterbalans  Neerslag en verdamping in Nederland: Algemeen  Eisen volgens nationaal bestuursakkoord water …

Water II : college 1 Introductie Read more »

Share Button