Nortier 4.18.3

Opgave
 In de grote reservoirs 1 en 2 wordt de waterstand constant op de aangegeven peilen gehouden. Men wil het debiet door de betonbuis met een diameter van 0,40 m en een wrijvingsfactor 0,0174 bepalen door gebruik te maken van Q = v* A en Chezy.

  1. Is dit juist en zo ja, hoe groot is dan het debiet?
  2. Als het antwoordt op de eerste vraag nee luidt, hoe moet het debiet dan worden berekend en hoe groot is het?

fig4-18

Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)
 4-18-3
Video uitwerking
Verwijzingen naar theorie
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.