Opgave Een horizontale buis met een inwendige diameter van 610 mm wordt achtereenvolgens vernauwd tot een diameter van 305 mm en 152,5 mm. Vernauwingen zijn abrupt, afvoer is 56,67 l/s. Hoe groot is het energieverlies ten gevolge van de vernauwingen? …

Nortier 4.18.5 Read more »

Share Button

Opgave Een waterloop van 500 m breed heeft een afvoer van 1850 m3/s en een bodemverhang van 10-4. De chezy coëfficiënt C = 50 m1/2/s. Bepaal de rivierdiepte Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar …

Nortier 5.15.32 Read more »

Share Button

Opgave Zie proefopstelling in een waterloopkundig lab. Bepaal de wandruwheid k (Chezy) en ruwheidsfactor n (Manning) Uitwerking (klik op plaatje voor full screen) Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave  Een afvoerkanaal heeft een trapeziumvormig dwarsprofiel met bodembreedte b, waterdiepte h en taludhelling 1:3. Natte oppervlakte is 30 m2. Bodemverhang is 5 * 10-4. Wandruwheid k is 0,002 m. Bereken b en h waarbij de afvoer maximaal is TIP: …

Nortier 5.15.12 Read more »

Share Button

Opgave Bereken het drukverlies dat optreedt in een horizontaal gelegen buisleiding die 140 l/s afvoert, als de diameter plotseling van 0,3 m overgaat op 0,15m. Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave Bereken het drukverlies in een horizontale leiding bij een plotselinge verwijding van de leiding diameter van 0,15 m naar 0,30 m, als de leiding 140 l/s afvoert. Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar …

Nortier 4.18.4 Read more »

Share Button

Opgave 3.19.9  Een buis met een D van 30 cm voert 140 l/s af. Drauk in punt A = 280 kPa, druk in punt B = 295 kPa. Bepaal het energieverlies tussen A en B. Uitwerking (klik op plaatje voor …

Nortier 3.17.9 Read more »

Share Button

Opgave De duiker verbindt twee meren. Stel dat er geen energieverliezen zijn bij de stroming. Bereken het energieverlies tussen A en B Bereken de snelheid in C Uitwerking (klik op plaatje voor full screen) Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave 3.17.12 Energieverliezen stroming door buisje verwaarloosbaar, Teken energielijn en druklijn (piëzometrisch niveau) Bereken debiet Bereken drukken in A en B Opmerking bij uitwerking. Ik heb de drukhoogte in A en B in m berekend. Eigenlijk moet ik deze nog …

Nortier 3.17.12 Read more »

Share Button

Opgave 3.17.11   Deel 1: Geen energieverliezen, beide tanks zijn groot. Teken energielijn en druklijn (piëzometrisch niveau). Bereken debiet Bepaal drukken in A en B Deel 2: Zelfde als bij deel 1, alleen nu is het energieverlies AN 10 cm …

Nortier 3.17.11 Read more »

Share Button