Category: Nortier

Nortier 4.18.14

Opgave  Wrijvingsfactor is 0,02. Afrondingsstraal van de bochten is 0,60 m. Bereken debiet Teken H en p.n. lijn Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Nortier 4.18.13

Opgave  Definieer de afvoercoëfficiënt van de betonnen duiker met haakse vleugelmuren. Hoe groot is de afvoercoëfficiënt, als voor de betonconstructie geldt: λ=0,0167? Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Nortier 4.18.3

Opgave  In de grote reservoirs 1 en 2 wordt de waterstand constant op de aangegeven peilen gehouden. Men wil het debiet door de betonbuis met een diameter van 0,40 m en een wrijvingsfactor 0,0174 bepalen door gebruik te maken van

Share Button

Nortier 4.18.5

Opgave Een horizontale buis met een inwendige diameter van 610 mm wordt achtereenvolgens vernauwd tot een diameter van 305 mm en 152,5 mm. Vernauwingen zijn abrupt, afvoer is 56,67 l/s. Hoe groot is het energieverlies ten gevolge van de vernauwingen?

Share Button

Nortier 5.15.32

Opgave Een waterloop van 500 m breed heeft een afvoer van 1850 m3/s en een bodemverhang van 10-4. De chezy coëfficiënt C = 50 m1/2/s. Bepaal de rivierdiepte Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar

Share Button

Nortier 5.15.13

Opgave Zie proefopstelling in een waterloopkundig lab. Bepaal de wandruwheid k (Chezy) en ruwheidsfactor n (Manning) Uitwerking (klik op plaatje voor full screen) Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Nortier 5.15.12

Opgave  Een afvoerkanaal heeft een trapeziumvormig dwarsprofiel met bodembreedte b, waterdiepte h en taludhelling 1:3. Natte oppervlakte is 30 m2. Bodemverhang is 5 * 10-4. Wandruwheid k is 0,002 m. Bereken b en h waarbij de afvoer maximaal is TIP:

Share Button

Nortier 4.18.6

Opgave Bereken het drukverlies dat optreedt in een horizontaal gelegen buisleiding die 140 l/s afvoert, als de diameter plotseling van 0,3 m overgaat op 0,15m. Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Nortier 4.18.4

Opgave Bereken het drukverlies in een horizontale leiding bij een plotselinge verwijding van de leiding diameter van 0,15 m naar 0,30 m, als de leiding 140 l/s afvoert. Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking Verwijzingen naar

Share Button

Nortier 3.17.9

Opgave 3.19.9  Een buis met een D van 30 cm voert 140 l/s af. Drauk in punt A = 280 kPa, druk in punt B = 295 kPa. Bepaal het energieverlies tussen A en B. Uitwerking (klik op plaatje voor

Share Button
Top