Category: WaterII

Water II : Practicum overlaten

 Lessen Opdrachten in klas Dag-opdracht

Share Button

Water II : college 7 Watersysteem polder 2

Overzicht colleges / lessen Tijdens dit college ga je verder met de opdracht uit college 6. Oefentoets Dag-opdracht

Share Button

Water II : college 6 Watersysteem polder 1

Overzicht colleges / lessen Dit college bevat geen nieuwe theorielessen. Tijdens de instructieles werken jullie aan een opdracht. Opdracht beschrijving Plattegrond Doorsnede watergang  Introductie opdracht Toelichting bij vraag 1 Toelichting bij vraag 5 Toelichting bij vraag 6 en 7 Toelichting

Share Button

Water II : college 5 drainage grondwater

Overzicht colleges / lessen Grondwater : introductie 1 en 2. Nortier 11.1 blz 447 Grondwaterstroming  Rekenen aan drainage Wet van Darcy. Nortier 11.2 blz 448 Opbolling. Nortier 11.4 blz 454 Afvoercapaciteit drainage Bergingscoëfficiënt Opdrachten in klas Oefening drainage Uitwerking oefening

Share Button

Water II : college 4 Overlaten en stuwen

 Overzicht colleges / lessen  Lange / korte  en volkomen / onvolkomen Overlaten. Nortier 7.2 (blz 271) , 7.3 en 7.4  Meetschotten. Nortier 7.5 blz 280  Normaalvergelijking. Nortier 2.9 blz 44  Gekromde stroomlijnen bij overlaten. Nortier 2.10 blz 49 Schieten en

Share Button

Water II : college 3 Dimensioneren watergangen

Overzicht colleges / lessen Hydraulische Straal. Nortier 2.11 blz 51 Laminaire en turbulente stroming. Nortier 2.13 blz 57 Energieverhang Wrijvingsverlies volgens Darcy-Weisbach. Nortier 4.2 blz 142 Wrijvingsverlies volgens Chézy. Nortier 5.5 blz 189 Coëfficiënt van Chézy. Nortier 5.5 blz 189

Share Button

Water II : college 2 Wet van Bernoulli

Overzicht colleges / lessen boek: Nortier, I. W., & Koning, P. . (1994). Toegepaste vloeistofmechanica: Hydraulica voor waterbouwkundigen. Houten: Stam Techniek. Wet van Pascal.  Nortier 2.1  blz 20. Continuiteitswet Q=v*A. Nortier 2.6 blz 35 Stroomlijnen. Nortier 2.6 en  2.7 blz 37

Share Button

Water II : college 1 Introductie

Overzicht colleges / lessen Online documenten waar in dit college naar verwezen wordt: Nationaal Bestuursakkoord Water NIEUWE NEERSLAGSTATISTIEK VOOR WATERBEHEERDERS Uitwerking neerslagpatronen STOWA Opzet van de cursus Water II Intro kringloop  Waterbalans  Neerslag en verdamping in Nederland: Algemeen  Eisen volgens nationaal bestuursakkoord water

Share Button
Top