Opgave 7.9.4 In de poldersloot mag de waterstand in de droge periode niet zakken beneden 1,00 m NAP. Maximale afvoer in de winter is 0,7 m3/s. Het water mag niet hoger stijgen dan 1,20 m NAP. Voor de beheersing van …

Nortier 7.9.4 Read more »

Share Button

Opgave 7.9.3 In de polderwatergang wordt een stuwtje geplaatst dat bestaat uit hardhouten damplanken. De watergang voert 1 m3 /s af. de afvoercoefficiënt van de stuw is 1,8 m1/2/s. Bepaal x Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking …

Nortier 7.9.3 Read more »

Share Button

Opgave 7.9.2 Een kanaal met een volkomen lange overlaat heeft een afvoer van 54 m3/s. De drempelbreedte b = 12 m en de drempelhoogte ligt 2,00 m beneden het aangegeven nil niveau. Hoe groot is cvl? Bepaal de gemiddelde stroomsnelheid …

Nortier 7.9.2 Read more »

Share Button

Basic calculations. / Basis berekeningen Intro video English Intro video Nederlands   Calculate the Area and Wetted perimeter Calculate Bodem- Water- Verhang Natte Lengte Natte  Hydraulische breedte Diepte Oppervlakte Schuinte Omtrek Straal Bed Water Slope Wetted Length Wetted Hydraulic Width …

Lecture 0 , basic calculations Read more »

Share Button

Link to exercises De assignments kan je op de VLD vinden, deze les is gekoppeld aan assignment 9 Slides  Cu06997 lecture 10_froude from Henk Massink Les 10-1 Les 10-2 Link naar Excel file gebruikt in video Les 10-3 Les …

CU03287 Les 10 ; getal van Froude Read more »

Share Button

Link to exercises Kan verwarrend zijn, maar het eerste gedeelte gaat nog over open water. Over stuwkrommen. Het tweede gedeelte gaat echt over sedimentatie. Kortom twee verschillende onderwerpen  Slides Cu06997 lecture 12_sediment transport and back water from Henk Massink Les …

CU03287 Les 12 ; Stuwkrommes en Sedimenttransport Read more »

Share Button

Link to exercises Slides Cu06997 lecture 11_hydraulic_structures from Henk Massink Les 11 – deel 1 Animatie volkomen en onvolkomen overlaat Les 11 – deel 2 Les 11 – deel 3  Les 11 – deel 4

Share Button

Link to exercises De assignments kan je op de VLD vinden, deze les is gekoppeld aan assignment 8 Slides Cu06997 lecture 9_open channel from Henk Massink Les 9 deel 1 Les 9 deel 2 Flow flow classification from Hzhenk on …

CU03287 Les 9 ; Open water Read more »

Share Button

  Link to exercises. Oefening is opgenomen in deze les!!!!! De assignments kan je op de VLD vinden, deze les is gekoppeld aan assignment 7 Slides Cu06997 lecture 8_sewers from Henk Massink Deel 8-0 Personen Deel 8-1 Introductie Deel 8-2 …

CU03287 Les 8 ; Riolering Read more »

Share Button

Link to exercises De assignments kan je op de VLD vinden, deze les is gekoppeld aan assignment 6 Slides Cu06997 lecture 7_culvert_2013 from Henk Massink Deel 7-1 Deel 7-2 Deel 7-2a Deel 7-3 

Share Button