Nortier 5.15.12

Opgave
 Een afvoerkanaal heeft een trapeziumvormig dwarsprofiel met bodembreedte b, waterdiepte h en taludhelling 1:3. Natte oppervlakte is 30 m2. Bodemverhang is 5 * 10-4. Wandruwheid k is 0,002 m.

  1. Bereken b en h waarbij de afvoer maximaal is
    TIP: Hoogste R wanneer de breedte op waterlijn = 2 maal de taludlengte
  2. Bepaal de maximale afvoer met de formule van Chezy.
  3. Check of de stroming turbulent is en de wand hydraulisch glad.
Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)
Dia2 Dia3Dia1
Video uitwerking
Verwijzingen naar theorie
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.