Link to exercises De assignments kan je op de VLD vinden, deze les is gekoppeld aan assignment 6 Slides Deel 6-1 Reynolds, laminaire stroming, turbulente stroming Deel 6-2 Laminaire stromings, wrijvingsverlies, schijfspanning Deel 6-3 Turbulente stroming, wrijvingsverlies Deel 6-4  …

CU03287 Les 6 ; Stroming in leidingen Read more »

Share Button

Link to exercises De assignments kan je op de VLD vinden, deze les is gekoppeld aan assignment 4 Slides Deel 5-1 Deel 5-2 Hydraulische straal Deel 5-3 Gedeeltelijk gevulde leidingen Slides met tabel gedeeltelijk gevulde leidingen Cu06997 table pipe_block 5 …

CU03287 Les 5 ; Reynolds en Hydraulische straal Read more »

Share Button

Link to exercises De assignments kan je op de VLD vinden, deze les is gekoppeld aan assignment 3 Slides, update 1-3-2013 Deel 4-1 drukhoogte, plaatshoogte, snelheidshoogte, energiehoogte, bernoulli Deel 4-2 Bernoulli zonder energie verlies Deel 4-3 Pitot, prandtl Deel 4-4 …

CU03287 Les 4 ; Bernoulli Read more »

Share Button

Link to exercises Link naar post met algemene video’s over de onderwerpen uit deze les  Slides Deel 3-1 (2.33 min) druk, wet van pascal Deel 3-2 (1.36 min) afvoer, debiet Deel 3-3 (3.37 min) eenparig, niet-eenparig, uniform, niet uniform, stroming …

CU03287 Les 3 ; Stromingsprincipes Read more »

Share Button

Link to post with exercises Link naar post met algemene video’s over de onderwerpen uit deze les  Presentatie , update 28-2-2013 Deel 1 (3.13 min) intro, hydrostatica Deel 2 (2.55 min) Druk en kracht in water Deel 3 (3.43 min) …

CU03287 Les 2 ; Hydrostatica Read more »

Share Button

Link naar Prezi presentatie Link to list of formulas Video lijst formules Presentation 13 basic situations Video over de 13 situaties die je aan het eind van deze course kunt berekenen   Additional material Khanacadamy fluid part 1 Stuw, hiermee …

CU03287 Les 1 ; Introduktie Read more »

Share Button