Opgave De duiker verbindt twee meren. Stel dat er geen energieverliezen zijn bij de stroming. Bereken het energieverlies tussen A en B Bereken de snelheid in C Uitwerking (klik op plaatje voor full screen) Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave 3.17.12 Energieverliezen stroming door buisje verwaarloosbaar, Teken energielijn en druklijn (piëzometrisch niveau) Bereken debiet Bereken drukken in A en B Opmerking bij uitwerking. Ik heb de drukhoogte in A en B in m berekend. Eigenlijk moet ik deze nog …

Nortier 3.17.12 Read more »

Share Button

Share Button

Lesstof: Gekromde stroomlijnen: – Herhaling stroming en rechte stroomlijnen. – Drukverdeling bij gekromde stroomlijnen. Normaalvergelijking. – Hoofdstuk 2 (Par. 2.9, 2.10) – Oefeningen in de les. Weekopdracht: – Geen. Maak het oefententamen. Leerdoelen: – Jij hebt kennis van de drukverdeling …

Week 6 Gekromde stroomlijnen Read more »

Share Button

Lesstof: Energieverlies door vertraging: – Herhaling energieverlies door wrijving – Verliezen bij verwijdingen, uitstroming, vernauwingen, bocht, knik, samenkomst, vertakking – Hoofdstuk 4 (geheel) – Oefeningen in de les. Weekopdracht 5: – 4.18.3, 4.18.5 uit dictaat. Eventuele wijzigingen worden in de …

Week 5 Energielijnen door vertraging Read more »

Share Button

Lesstof: Energieverlies door wrijving: – Laminaire en turbulente wrijving-stroming – Hydraulisch ruw en gladde leidingen – Formules van Chézy – Manning/Strickler – Meest gunstige dwarsprofiel – Evenwichtsdiepte – Hoofdstuk 4 (Par. 4.1 t/m 4.3) – Hoofdstuk 5 (Par. 5.4 t/m …

Week 4 Energielijnen door wrijving Read more »

Share Button

Lesstof: Energielijnen en piëzometrisch niveau lijnen: – Piëzometrisch niveaulijnen (p.n.) en energielijnen (H) bij stromingen in buizen met en zonder energieverlies – Statische, manometrische en energie opvoerhoogte van een pomp – Begrip vermogen: theoretisch, praktisch – Hoofdstuk 3 (Par. 3.4 …

Week 3 Energielijnen en piëzometrisch niveau lijnen Read more »

Share Button

Lesstof: Overlaten (tevens ter voorbereiding op practicum): – Lange, korte en scherpe overlaten – Volkomen en onvolkomen overlaten – Meetschotten – Hoofdstuk 7 (Par. 7.1 t/m 7.5) en Paragraaf 8.1 – Oefeningen in de les. Weekopdracht 2: – 7.9.2 en …

Week 2 Overlaten Read more »

Share Button

Lesstof: Herhaling stof P fase: – Stroomlijnen en stroombuizen – Continuïteitsvoorwaarde – 1e hoofdwet – Wet van Bernoulli – 2e hoofdwet – Stroming door een opening, Torricelli – Hydraulische straal, laminaire en turbulente stroming – Hoofdstuk 1 (geheel) – Hoofstuk …

Week 1 Herhaling P-fase Read more »

Share Button