Opgave De duiker verbindt twee meren. Stel dat er geen energieverliezen zijn bij de stroming. Bereken het energieverlies tussen A en B Bereken de snelheid in C Uitwerking (klik op plaatje voor full screen) Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave 3.17.12 Energieverliezen stroming door buisje verwaarloosbaar, Teken energielijn en druklijn (piëzometrisch niveau) Bereken debiet Bereken drukken in A en B Opmerking bij uitwerking. Ik heb de drukhoogte in A en B in m berekend. Eigenlijk moet ik deze nog …

Nortier 3.17.12 Read more »

Share Button

Opgave 3.17.11   Deel 1: Geen energieverliezen, beide tanks zijn groot. Teken energielijn en druklijn (piëzometrisch niveau). Bereken debiet Bepaal drukken in A en B Deel 2: Zelfde als bij deel 1, alleen nu is het energieverlies AN 10 cm …

Nortier 3.17.11 Read more »

Share Button

Opgave 7.9.4 In de poldersloot mag de waterstand in de droge periode niet zakken beneden 1,00 m NAP. Maximale afvoer in de winter is 0,7 m3/s. Het water mag niet hoger stijgen dan 1,20 m NAP. Voor de beheersing van …

Nortier 7.9.4 Read more »

Share Button

Opgave 7.9.3 In de polderwatergang wordt een stuwtje geplaatst dat bestaat uit hardhouten damplanken. De watergang voert 1 m3 /s af. de afvoercoefficiënt van de stuw is 1,8 m1/2/s. Bepaal x Uitwerking (klik op plaatje voor full screen)   Video uitwerking …

Nortier 7.9.3 Read more »

Share Button

Opgave 7.9.2 Een kanaal met een volkomen lange overlaat heeft een afvoer van 54 m3/s. De drempelbreedte b = 12 m en de drempelhoogte ligt 2,00 m beneden het aangegeven nil niveau. Hoe groot is cvl? Bepaal de gemiddelde stroomsnelheid …

Nortier 7.9.2 Read more »

Share Button

Opgave Uitwerking (klik op plaatje voor full screen) Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave 3.17.6 In fig. 3.28 is de zuigbuis van een pomp geschetst. De verpompte hoeveelheid water bedraagt 66 l/s. Als er géén energieverliezen zijn, hoe hoog is dan de druk in punt A? Uitwerking Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave Uitwerking (klik op plaatje voor full screen) Video uitwerking Verwijzingen naar theorie

Share Button

Opgave 3.17.1 Een buis met een inwendige diameter van 20 cm verbauwt zich tot 7,5 cm en gaat daarna weer over op 20 cm. Als de waterdruk in het onvernauwde gedeelte 600 kPa bedraagt, hoe groot is dan de druk …

Nortier 3.17.1 Read more »

Share Button